CNEO NAGASHIMA

Địa chỉ: Tầng 04, Phòng 403, Số 02 Thi Sách, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

TEL: 0969593330

Email: s_n@vietnamnagashima.com