GIỚI THIỆU

 

Neo Nagashima

 

Neo Nagashima Development là công ty Nhật Bản tiên phong theo đuổi và phát triển cũng  như sản xuất các mặt hàng dựa trên nhu cầu thực tiễn của mọi người. Mặt dù ý tưởng có vẻ táo bạo và không tưởng ,nhưng chúng tôi chỉ theo đuổi những gì có lợi cho mọi người trên toàn thế giới. Neo Nagashima được thành lập tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam vào năm 2018, chúng tôi tiến hành sản xuất tại thị trường tiềm năng và bùng nổ này bằng tất cả những thấu hiểu sâu sắc. Chúng tôi muốn nhân cơ hội này gửi lời cảm ơn đến tất cả quí khách hàng đã và đang tiếp tục hỗ trợ chúng tôi!.

 

Tầm Nhìn

 

Tầm nhìn của chúng tôi là phục vụ mọi người trên thế giới .

Vì lý do đó, chúng tôi sẽ phát triển các sản phẩm mới khiến mọi người hài lòng và chúng tôi  sẽ mở rộng mạng lưới phân phối những sản phẩm này cho tất cả mọi người.

Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi mở rộng mạng lưới phân phối  và kinh doanh trang phục.

Trang phục là mục tiêu và tầm nhìn chiến lược của chúng tôi và với những sản phẩm này chúng tôi mong muốn mọi người được trải nghiệm và sử dụng những trang phục tốt nhất có thể bảo vệ chúng ta khỏi mọi tác nhân gây hại.

 

Sứ Mệnh

 

Sứ mệnh của chúng tôi giống tầm nhìn của chúng tôi

 

Giá Trị Cốt Lõi

 

Giá trị cốt lõi của chúng tôi là sản xuất hàng loạt từ các nghiên cứu phát triển sản phẩm  chất lượng  của Nhật Bản và mở rộng các sản phẩm mà các công ty khác không thể nghĩ tới.

Ngoài ra, bằng cách kết hợp và giao thoa hàng hóa tuyệt vời từ Nhật Bản, chúng tôi tin rằng có thể hợp tác để làm phong phú thêm cuộc sống của người dân Việt Nam.